המכון בכלי התקשורת

כאן לומדים בכייף, תלמידי כיתות ה׳ בעיר ילמדו בסדנאות מיוחדות במכון הטכנולוגי בחולון