המכון בכלי התקשורת

ירוק זה לא רק צבע - המעצבת עדיטל אלה לא מאמינה בחומרים "טובים" או"רעים" ומאמינה שמוצר מתחשב צריך להתבסס על ערכים של צדק אתי וחברתי.