המכון בכלי התקשורת

ימי הרדיו - דן כנר התארח בקורס שדרי רדיו בחולון