המכון בכלי התקשורת

ילדים והורים - משחקי שעשוע, תערוכת "צעצוע"