המכון בכלי התקשורת

יחידות מגורים לפליטי האח הגדול