המכון בכלי התקשורת

יופיו של החטא - מגזין העיצוב A5 - של שלושה בוגרים מהמהחלקה לעיצוב תקשורת חזותית