המכון בכלי התקשורת

יום עיון שעסק ב׳סמכות ואחריות בניהול ארגונים' האלוף יואבגלנט: על שלושה דברים בנויות הסמכות והאחריות