המכון בכלי התקשורת

יום עיון בנושא התמודדות עם המשבר הכלכלי