המכון בכלי התקשורת

יואב אלימי - חליפות הצלה מיוחדות לכבאים