המכון בכלי התקשורת

יבמ פתחה מחזור נוסף בתכנית "ילדים למען ילדים"