המכון בכלי התקשורת

טוענים לכתר - תכנית התמחות ייחודית בעיצוב תעשייתי של חברת כתר