המכון בכלי התקשורת

חשיפה לחולון - תערוכת המעבדה לאינטראקציה