המכון בכלי התקשורת

חמש שאלות לפרופ' מוטי פרנק, המכון הטכנולוגי חולון