המכון בכלי התקשורת

חי, צומח, כיסא: המעצב פיטר מריגולד