המכון בכלי התקשורת

חושבים למחר - שיתוף פעולה של סטודנטים מהפקולטה לעיצוב עם חברת זהבי עצמון