המכון בכלי התקשורת

זיכרונות ילדות - תערוכת "צעצוע"