המכון בכלי התקשורת

זיכרון, התחלה ועוד תערוכות חדשות