המכון בכלי התקשורת

זזה הצידה, אילנה גולדשטיין בוגר המחלקב לעיצוב תעשייתי במכון