המכון בכלי התקשורת

זו לא הטכנולוגיה, טמבל. על אפל ומיתוג רגשי - טורו של פדי מרגי