המכון בכלי התקשורת

זורמים עם הזמן, עשרות אדריכלים וסטודנטים התבקשו לתכנן מחדש את מגדלי המים הפזורים ברחבי הארץ.