המכון בכלי התקשורת

זומיני במיני ישראל - אירועי סוכות 2010