המכון בכלי התקשורת

זוכה ישראלי בתחרות עיצוב סמארט - תמיר שביט, ראש התחום לאינטראקטיב במחלקה לעיצוב תקשורת חזותית במכון