המכון בכלי התקשורת

ועידת פסגה: מיכל נגרין ורובי סטאר