המכון בכלי התקשורת

התחזית - בוגר מצדם, תערוכות בוגרים