המכון בכלי התקשורת

השקת גיליון הבחורה של "בין חומר לרוח"