המכון בכלי התקשורת

השני הראשון - תואר שני בעיצוב משולב