המכון בכלי התקשורת

השימוש בליסינג עוד עלול לגבור - מאמרה של ד"ר גילה אלברט, מרצה בפקולטה לניהול טכנולוגיה