המכון בכלי התקשורת

השילוש הקדוש: כיסאות בעלי שלוש רגליים, עבודותיהם של סטודנטים מהפקולטה לעיצוב במכון