המכון בכלי התקשורת

הראש היהודי - המעבדה לאינטראקציה