המכון בכלי התקשורת

הצצה למקלחת: ירוק בין הטוש למשחת השיניים