המכון בכלי התקשורת

הציטה כקונספט, מורן שדזנוסקי סטודנטית בשנה ד' בעיצוב תקשורת חזותית, היא הזוכה בתחרות עיצוב קונספט ליישום אינטרנטי