המכון בכלי התקשורת

הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות לשנת 2011 ע"ש יצחק רבין


כלכליסט, 28.11.11