המכון בכלי התקשורת

הערב - יציאות, תוכניות, פתיחות