המכון בכלי התקשורת

הסטודנטים הציגו לראווה את גלעד שליט