המכון בכלי התקשורת

הניגרים באים. אורחים ניגרים במכון הטכנולוגי חולון