המכון בכלי התקשורת

המצאה ישראלית: תערוכת עכברים מקוריים, סטודנטים מהמכון הטכנולוגי תכננו עכברים מקוריים