המכון בכלי התקשורת

המעבדה לאנטראקציה- An exhibition on the latest developments in digital and interactive design, from small screen based graphics to largescale installations