המכון בכלי התקשורת

המנצחים בתחרות רד בול סופט בוקס רייס בירושלים הם מהמכון הטכנולוגי בחולון