המכון בכלי התקשורת

המכון הטכנולוגי חולון מנתח תחזית האנרגיה