המכון בכלי התקשורת

המכון הטכנולוגי חולון מכשיר צעירות להכיר מקרוב את התחום