המכון בכלי התקשורת

המועצה להשכלה גבוהה בדירוג ראשון מסוגו