המכון בכלי התקשורת

הכנס השנתי של המרכז הישראלי לעיצוב יתקיים ב-11.12