המכון בכלי התקשורת

'הכובע הגבוה של אלברט' , ספר ילדים. כתבה ואיירה נעמה בנזימן