המכון בכלי התקשורת

הינה הם באים האומנים החדשים - תערוכת בוגרים