המכון בכלי התקשורת

היכרות ראשונה עם הבוגרים הבולטים בעיצוב גרפי