המכון בכלי התקשורת

החופש לבלות, תערוכה פעם הייתי חבית