המכון בכלי התקשורת

הוכתרו הזוכים בפרס איכות ומצוינות