המכון בכלי התקשורת

האם עודד עזר, מרצה בפקולטה לעיצוב, עיצב את הפונט העברי של המאה ה-21?