המכון בכלי התקשורת

האלפיונאים - מי מסתובב איפה, פתיחת תערוכת 'צעצוע' בנמל תל אביב