המכון בכלי התקשורת

האוורסט בידינו- סידרת מוצרים חדשה של ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי, עופר זיק.